รับทำบัญชีภาษี

รับทำบัญชี

รับทำบัญชีภาษี

 
    จัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ได้แก่ ปิดงบรายเดือน รายไตรมาส เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือวางแผนภาษีได้ตามที่ตกลงกัน และจัดทำงบการเงินประจำปีนำเสนอกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร
 

รายละเอียดของบริการ

  • จัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ได้แก่ ปิดงบรายเดือน รายไตรมาส เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือวางแผนภาษีได้ตามที่ตกลงกัน  และจัดทำงบการเงินประจำปีนำเสนอกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร
  • จัดทำแบบยื่นภาษีสำหรับทุกประเภทภาษี เพื่อนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมยื่นแบบชำระภาษี  เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1,3,53 และจัดทำรายงานภาษีซื้อขายประจำเดือน ภ.พ.30 เป็นต้น
  • จัดทำหนังสือหารือ และเป็นตัวแทนติดต่อกรมสรรพากร
  • ที่ปรึกษาด้านบัญชีและวางแผนภาษี
 
    อัตราค่าธรรมเนียมบริการจัดทำบัญชี ราคาเริ่มต้นที่ 2,500.- สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-001-5933, 091-738-8649
About Admin 11 Articles
บริการออกแบบเว็บไซต์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.