ด้านบัญชีและภาษี

ด้านบัญชีและภาษี

 

    บริการด้านบัญชี และภาษีอากรทุกรูปแบบ อาทิ การจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป จัดทำแบบยื่นภาษีสำหรับทุกประเภทภาษี จัดทำหนังสือหารือและเป็นตัวแทนติดต่อกรมสรรพากร และที่ปรึกษาด้านบัญชี และการวางแผนภาษี โดยที่เราดูแล พร้อมเอาใจใส่เสมือนเป็นธุรกิจของเราเอง สอบถามโทร. 02-001-5933, 091-738-8649

 

 

  • จัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ได้แก่ ปิดงบรายเดือน รายไตรมาส เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือวางแผนภาษีได้ตามที่ตกลงกัน  และจัดทำงบการเงินประจำปีนำเสนอกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร
  • จัดทำแบบยื่นภาษีสำหรับทุกประเภทภาษี เพื่อนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมยื่นแบบชำระภาษี  เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ภ.ง.ด.1,3,53และจัดทำรายงานภาษีซื้อขายประจำเดือน ภ.พ.30 เป็นต้น
  • จัดทำหนังสือหารือและเป็นตัวแทนติดต่อกรมสรรพากร
  • ที่ปรึกษาด้านบัญชีและวางแผนภาษี
 
 
    อัตราค่าธรรมเนียมจัดทำบัญชีเริ่มต้นที่ 2,500 บาท โทร. 02-001-5933, 091-738-8649
About Admin 11 Articles
บริการออกแบบเว็บไซต์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.