บริการประกันสังคมและกองทุนทดแทน

บริการประกันสังคมและกองทุนทดแทน

 

บริการด้านประกันสังคมและกองทุนทดแทน พร้อมจัดทำและนำเรื่องยื่นขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม และกองทุนทดแทน พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน ประกันสังคม และกองทุนทดแทน โดยบุคลากรที่รักในอาชีพนี้และมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี สอบถามโทร. 02-001-5933, 091-738-8649

 

 

    บริการด้านประกันสังคมและกองทุนทดแทน
  • จัดทำและนำเรื่องยื่นขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม และกองทุนทดแทน
  • จัดทำรายการแสดงส่งเงินสมทบ (สปส.1-10)ต่อสำนักประกันสังคม
  • จัดทำและยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าของคนต่างด้าว
  • ที่ปรึกษาด้านแรงงาน  ประกันสังคม และกองทุนทดแทน
  • การบริการจัดทำยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับพนักงานและบุคลากรในกิจการของลูกค้า ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด.91,90
    อัตราค่าธรรมเนียมกรุณาติดต่อสอบถามโทร. 02-001-5933, 091-738-8649
About Admin 11 Articles
บริการออกแบบเว็บไซต์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.